OM BLOGGEN

(The header image is licenced under Creative Commons by the flicker signature adambowie. Thankyou!)

Denne bloggen er et vindu for entreprenøskapsarbeidet ved Høgskolen i Oslos Avdeling for estetiske fag. Den inneholder aktuell informasjon, inspirasjon og dokumentasjon for studenter ved avdelingen samt personer/institusjoner som deltar i prosjekt i regi av Etter-og videreutdanningsenheten f.eks i det pågående pilotprosjektet i skoleutvikling gjennom entreprenørskap.

På bloggen skal det også samles dokumentasjon av entreprenørskapsarbeid som har vært gjort tidligere år.

Reklamer