Category Archives: Historie

Holdninger i skolen til entreprenørskapsbegrepet

Utfordringer knyttet til implementeringen av entreprenørskap i utdanningen

Implementeringen av entreprenørskap i utdanningen har bydd på noen utfordringer. En av disse har vært læreres skepsis og holdninger til selve begrepet. Undersøkelser gjort på slutten av 90- tallet viste at noen lærere forbandt entreprenørskap med gravemaskiner eller maskinstasjonseieren i bygda. Dette har forandret seg noe, og det viser seg at oppfatningene skolene har etter å ha gjennomført et entreprenørskapsopplegg er en helt annen enn de hadde i forkant. De synes metoden og prosessen er god. Det viser seg at skepsisen i stor grad er knyttet til begrepet. Om man utvider entreprenørskapsbegrepet til å handle om generell nyskaping, nytenking, frie arbeidsformer, handlingskompetanse etc. er det mye som tyder på at skepsisen ikke vil være så stor. Og entreprenørskap i utdanningen omhandler alle disse områdene og flere til. Også innenfor kunst- og håndverksfaget er det flere som ser en naturlig kobling til entreprenørskap da kreativitet, idèutvikling og prosess er en selvfølge i faget.

{JH}

Reklamer

Første gang begrepet entreprenørskap

Første gang begrepet entreprenørskap ble brukt i forbindelse med norsk skole var i 1995. Dette var i forbindelse med regjeringens budsjettproposisjon. I årene som fulgte ble imidlertid fokuset rettet inn mot strategiplaner og handlingsplaner som gikk direkte på å fremme entreprenørskap i utdanningen. Med strategiplanen ”Se mulighetene og gjør noe med dem” fra 2004 ble ulike fag knyttet direkte til innføringen av entreprenørskap og her fikk også faget Kunst og håndverk en sentral plass. Nylig presenterte regjeringen handlingsplanen ”Entreprenørskap i utdanningen – fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014”. Denne planen viderefører målene fra 2004 og kommer med nye metoder basert på evalueringer fra arbeidet som har vært. Handlingsplanen fremmer tiltak som skal bidra til å styrke arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Disse skal følges opp av de involverte departementene og planen vil sluttevalueres i 2014.

Tekst JH