Category Archives: Metode

Entreprenørskapsmesse – Visuelle virkemidler

Entreprenørskapsmessen ved Norges varemesse fredag 4. mars boblet over av 430 ivrige ungdommer fra 14 forskjellige videregående skoler i Oslo. Det ble kåret vinnere i hele 17 ulike konkurranser.

Dette innlegget vil kort ta for seg to av bedriftene om hvordan de har jobbet med visuelle effekter i forhold til stand og brosjyre. I innlegget er det gjort en analyse, og det fremføres synspunkter som kan diskuteres. Begge bedriftene gjorde det bra i konkurransen.

Smykkebedriften Eddas, vant 3.plass for beste brosjyre:

Brosjyre

Visittkort

Stand

Ungdomsbedriften Eddas viser ved alle bildene at det er tenkt på visuelle virkemidler både i brosjyren og i stand. Brosjyren er enkel og forteller lite, men nok. Når den åpnes, vil man se et lite utvalg av smykkene. Virkemidlene farge (beige/brun) og gjentagelse (logo) gir et helhetlig uttrykk. Jentene har også tenkt på matchende klær som passer i farger. Samtidig viser standen at det er vanskelig å stille ut smykker. Små ting gjør ikke mye ut av seg, og forsvinner lett i mengden. Her kunne Eddas tenkt mer på virkemiddelet komposisjon. De har allerede tatt i bruk horisontale linjer, som gir ro, og de har samlet de største gjenstandene, som gir helhet. Men, det helhetlige uttrykket kunne vært mer sammenhengende hvis for eksempel skiltet hang lengre ned og de hadde anvendt flere og større høydenivåer på utstillingen og dermed tatt i bruk rommet enda mere. I tillegg skinner og reflekterer velour lyset, noe som ikke gir hverken et rent uttrykk eller gode bilder.

Bedrift 2:

Bjørnholt reklamebyrå, vant 1. plass for beste brosjyre:

Brosjyre

Visittkort

Stand

Bedriften har tenkt mye på brosjyre, som har format og kvalitet som et postkort. Dette vekker interesse og nysgjerrighet. Det er tenkt på harmoni og stilrenhet. Hvite kopper mot mørk bakgrunn gir en sterk kontrast. Det er tatt i bruk det gylne snitt med bruk av en oransje kopp som gir et blikkfang. Sort, hvit og oransje farger benyttes også på stand, i tillegg til den gule duken på bordet. Den gule fargen er ikke på brosjyren eller andre steder, dermed gir dette et rotete uttrykk. Komposisjonen ville fungert bedre med gjennomgående farger. De kunne også tenkt på en uniform som gjenspeilte deres virksomhet. Det er tydelig at Bjørnholt reklamebyrå ikke har lagt like mye arbeid i sin stand som i sin logo.

Begge har tatt et bevisst valg i form av farger til hver sin tjeneste. Med noen endringer i sine stands, ville de muligens kommet lengre i konkurransen om «beste utstilling».

Den største forskjellen mellom Eddas og Bjørnholt reklamebyrås ungdomsbedrift, er de ulike tjenestene de selger. Ingen av de to bedriftene kom videre innen for eksempel konkurransen «beste ungdomsbedrift». Hva kan dette skyldes? Hvis man tenker på produktene de selger, er dette produkter som faktisk pleier å selge. Men ser vi på de bedriftene som vant flere priser, var dette innen kategorier som sosialt entreprenørskap, kulturbedrift, energisparlig bedrift, nyskapende produkter, osv. Ungt Entreprenørskap gjør en god jobb i det å fremme bedrifter med innovative og sosiale og miljømessige egenskaper.

[KSS]

Reklamer

Assosiasjoner og idéer

«Kick off» med Ungt Entreprenørskap på Bjøråsen skole i september. Jentene intervjuer hverandre om produkter de har «funnet opp» gjennom å sette sammen to ord.

Lærerne har tidligere hatt kurs i SMART programmet som de skal bruke i arbeidet der elevene skal finne nye idéer til hvordan samlingssalen på skolen skal fungere bedre. En lærerkommentar var at det kanskje ikke er idéer det skorter på hos elevene. Utfordringen blir nok å velge ut noen av idéene, og legge opp til en  prosess med delmål som sørger for en smidig gjennomføring.

Men man kan sikkert overføre den assosierende tenkningen fra kreativitetsøvelsene til selve undervisningsplanleggingen også.

Målet her er å få tverrfaglig samarbeid og skoleutvikling ved hjelp av UEs SMART metode.

{UG}

Interessant om motivasjon

{UG}

Hva forbinder vi med det spirituelle?

Etter Gründerkamp på Ris skole  skal UDV gruppa innen Design og håndverk  gå videre i samarbeidet med Carema Omsorg. Elevene får utsmykke et rom i Caremas lokaler. Det er et «religionsrom» som skal  være åpent for alle livssyn.

Her kommer noen inspirasjonskilder for Ris elever på idéjakt.

Sufisme, ofte kalt Islamsk mystikk, er en retning som leggger stor vekt ved estetiske dimensjoner, form, farge, musikk og dans. Ved å gjøre bildesøk på sufisme eller «sufism» finner dere masse fine eksenpler.

Lys er et viktig virkemiddel i de fleste religiøse uttrykk. Den japanske arkitekten Tadao Andos berømte kirke Church of Light i Ibaraki i Japan er blandt de mest rendyrkede eksemplene på det. Ofte finnes det et slektskap mellom de  rene uttrykkene  innen nordisk modernisme og Japanske uttrykk. Det finnes en gjensidig interesse mellom Japanske og nordiske arkitekter helt siden 60-tallet.

Dagens spa-trenden handler mye om å bruke form og farge som fremkaller spirituell opplevelse av nærvær og sanselignet. Noe å tenke på for dere som skal utsmykke et rom handler om det religiøse uten å fremheve en religion? {UG}

Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap er en måte å tenke entreprenørskap der spørsmål om verdi er definert på en helhetlig måte. En fin introduksjon produsert av Strikk (strikk.no) for Innovasjon Norge finner du her.

{UG}

Omvärldsanalys

Det svenske begrepet omvärldsanalys er anvendelig fordi det rommer mer enn bare markedsanalyse. Analyse av omgivelsene er en del av ulike slags kreative prosesser.  I arbeid med entreprenørskpsprosjekter såvel som med kunst, er den fasen som handler om å observasjon og følsomhet for omgivesene viktig. Observasjoner en utvelgende, kreativ prosess.

Romsås Roumours er et sosialt kunstprosjekt som har Oslo-bydelen Romsås som utgangspunk. På bloggen forteller kunststudentene hvordan de har gått fram med research og analyse for å komme fram til en kunstnerisk respons til stedet og innbyggerne. Hva annet er det enn analyse av omverdenen (omvärldsanalys)?

{UG}