Category Archives: Research

Hva forbinder vi med det spirituelle?

Etter Gründerkamp på Ris skole  skal UDV gruppa innen Design og håndverk  gå videre i samarbeidet med Carema Omsorg. Elevene får utsmykke et rom i Caremas lokaler. Det er et «religionsrom» som skal  være åpent for alle livssyn.

Her kommer noen inspirasjonskilder for Ris elever på idéjakt.

Sufisme, ofte kalt Islamsk mystikk, er en retning som leggger stor vekt ved estetiske dimensjoner, form, farge, musikk og dans. Ved å gjøre bildesøk på sufisme eller «sufism» finner dere masse fine eksenpler.

Lys er et viktig virkemiddel i de fleste religiøse uttrykk. Den japanske arkitekten Tadao Andos berømte kirke Church of Light i Ibaraki i Japan er blandt de mest rendyrkede eksemplene på det. Ofte finnes det et slektskap mellom de  rene uttrykkene  innen nordisk modernisme og Japanske uttrykk. Det finnes en gjensidig interesse mellom Japanske og nordiske arkitekter helt siden 60-tallet.

Dagens spa-trenden handler mye om å bruke form og farge som fremkaller spirituell opplevelse av nærvær og sanselignet. Noe å tenke på for dere som skal utsmykke et rom handler om det religiøse uten å fremheve en religion? {UG}

Reklamer

Omvärldsanalys

Det svenske begrepet omvärldsanalys er anvendelig fordi det rommer mer enn bare markedsanalyse. Analyse av omgivelsene er en del av ulike slags kreative prosesser.  I arbeid med entreprenørskpsprosjekter såvel som med kunst, er den fasen som handler om å observasjon og følsomhet for omgivesene viktig. Observasjoner en utvelgende, kreativ prosess.

Romsås Roumours er et sosialt kunstprosjekt som har Oslo-bydelen Romsås som utgangspunk. På bloggen forteller kunststudentene hvordan de har gått fram med research og analyse for å komme fram til en kunstnerisk respons til stedet og innbyggerne. Hva annet er det enn analyse av omverdenen (omvärldsanalys)?

{UG}