Category Archives: Prosjekter

Teknovisjon 2011

Vinnerne!

TeknoVisjon er et program i regi av Ungt Entreprenørskap Oslo og Naturfagsenteret.  Ungdomsskoler arbeider med entreprenørskap i tilknytting til teknologi og design, hvor hver skole samarbeider med en bedrift som gir elevene et oppdrag de skal finne løsninger på innen noen få dager. Årets oppdragsgivere var Wilhelmsen Group, Cicero, MiniØya, Teknisk Museum, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Carema Omsorg. 654 elever fra forskjellige skoler i Oslo jobbet i en uke for å løse utfordringer fra bedriftene. Etter lokalvalg torsdag 13. januar, ble de beste løsninger presentert ved Kjemisk Institutt på Blindern fredag 14. januar.

Elevene ble vurdert etter forretningsplan, modell og presentasjon.  Skolene Apalløkka, Bjørnholt, Groruddalen, Oppsal, Hovseter, Ris, og Årvoll framførte sin løsning for hverandre og for en jury. Etter å ha sett presentasjonene ble juryen satt til å lese forretningsplaner og til å studere gruppenes modeller. Skolene som gikk av med seier var: Hovseter skole for «Beste presentasjon», Ris skole for «Beste teknologi og design» og Apalløkka skole for «Beste innovasjon».

Den multifunksjonelle roboten "ROB"

Beste innovasjon gikk til "Gullfiskene" fra Apalløkka skole, for deres måte å sikre biler på skip ved hjelp av luftpølser.

Oppsal skole med "Battery Bike 3000", et apparat som lader opp batterier når du sykler.

Alle foto er fra Ungt Entreprenørskap Oslo
[KSS]

Reklamer

Bodøkonferansen 2010

Richard Gerver. Foto hentet fra http://www.internationalprimarycurriculum.com

Bodøkonferansen 2010 ble avholdt den 14. og 15. desember. Tema for konferansen var kreative og entreprenørielle læreprosesser i lærerutdanningen. En av foreleserne dette året var Richard Gerver, britisk inspirator og utdanningsguru. Gerver jobber verden rundt, hvor han deler sin ekspertise og erfaringer på kulturell og organisatorisk omvandling, menneskelig utvikling, lederskap, kreativitet og innovasjon. Hans budskap til lærere, skolesystemer og organisasjoner er å ta større risiko for å utdanne bedre.

Les et kort intervju med Richard Gerver etter Bodøkonferansen her, eller sjekk ut hans hjemmeside: www.richardgerver.com

[KSS]

Sosialt entreprenørskap – Isandi

Sosialt entreprenørskap er en form for entreprenørskap som er fokusert på løsninger på samfunnets sosiale problemer (for eksempel en forretningsmodell som går ut på å bekjempe fattigdom). Suksess i sosialt entreprenørskap blir ikke målt i profitt, men i hvor stor positiv innvirkning virksomheten har på samfunnet.

Isandi er et norsk firma som jobber for å øke lokale småskalaprodusenters muligheter til å ta del av den globale verdenshandelen. De formidler håndverksprodukter fra mer enn 50 leverandører fra det sørlige Afrika. I tillegg er de engasjert i sosiale utfordringer i ulike lokalsamfunn i det sørlige Afrika, og jobber med faglig utveksling og kompetansebygging både i sør og i nord. Isandis daglige leder er Kjersti Lie Holtar, som også har en egen blogg, Craftprat, hvor hun skriver mye om hva som skjer «backstage».

Isandis visjon (utdrag fra hjemmesiden deres):

Isandis visjon er todelt – vi vil bidra til å redusere fattigdom i sør gjennom bærekraftig grasrothandel, og vi vil bidra til å endre nordmenns syn på Afrika og Afrikas ressurser på en positiv måte.

Produktene de formidler er relatert til håndverkstradisjoner i det sørlige Afrika, teknikkene kan være både gamle og nye. Materialene er ofte nyskapende, som gjenbruksplast, ledninger og emballasje, i tillegg til naturmaterialer som bomull, skjell, lær, gress, osv. Du kan lese mer om Isandi her.

{KSS}

Utsmykning

Niende trinnet på Ris Skole er nå igang med sitt utsmykningsoppdrag. De har besøkt religionsrommet hos oppdragsgiveren  Carema omsorg og tenker nå i forhold til hvor verkene skal monteres. Her holder to elever på å bygge en hjerteskulptur ettersom kjærlighetsbudskapet er noe de mener å finne igjen i alle religioner.

 

 

 

 

 

 

To grupper samarbeider om noen monumentale applikasjonsarbeid. Her lages delene.

 

 

 

 

 

 

Denne gjengen skal sage ut treplater til relief.

 

 

 

 

 

 

Den siste gruppa skisser på det som skal bli et stort fellesmaleri på plate til slutt. Fiolett er en farge forbindes med det spirituelle.

 

 

 

 

 

{UG}

Ernesto Neto «Intimacy»

Ernesto Neto stiller ut på Astrup Fernley Museet i Oslo fram til 02.01.2011. Han er kjent for sine sanselige installasjoner. Det kan være et tips for Bjøråsen elevne som skal jobbe med å få samlingssalen til å bli mer intim. «Alt i mitt arbeid handler om intimitet» sier Neto, som bruker tekstiler og myke materialer til å bygge rom.

{UG}

Assosiasjoner og idéer

«Kick off» med Ungt Entreprenørskap på Bjøråsen skole i september. Jentene intervjuer hverandre om produkter de har «funnet opp» gjennom å sette sammen to ord.

Lærerne har tidligere hatt kurs i SMART programmet som de skal bruke i arbeidet der elevene skal finne nye idéer til hvordan samlingssalen på skolen skal fungere bedre. En lærerkommentar var at det kanskje ikke er idéer det skorter på hos elevene. Utfordringen blir nok å velge ut noen av idéene, og legge opp til en  prosess med delmål som sørger for en smidig gjennomføring.

Men man kan sikkert overføre den assosierende tenkningen fra kreativitetsøvelsene til selve undervisningsplanleggingen også.

Målet her er å få tverrfaglig samarbeid og skoleutvikling ved hjelp av UEs SMART metode.

{UG}

Hva forbinder vi med det spirituelle?

Etter Gründerkamp på Ris skole  skal UDV gruppa innen Design og håndverk  gå videre i samarbeidet med Carema Omsorg. Elevene får utsmykke et rom i Caremas lokaler. Det er et «religionsrom» som skal  være åpent for alle livssyn.

Her kommer noen inspirasjonskilder for Ris elever på idéjakt.

Sufisme, ofte kalt Islamsk mystikk, er en retning som leggger stor vekt ved estetiske dimensjoner, form, farge, musikk og dans. Ved å gjøre bildesøk på sufisme eller «sufism» finner dere masse fine eksenpler.

Lys er et viktig virkemiddel i de fleste religiøse uttrykk. Den japanske arkitekten Tadao Andos berømte kirke Church of Light i Ibaraki i Japan er blandt de mest rendyrkede eksemplene på det. Ofte finnes det et slektskap mellom de  rene uttrykkene  innen nordisk modernisme og Japanske uttrykk. Det finnes en gjensidig interesse mellom Japanske og nordiske arkitekter helt siden 60-tallet.

Dagens spa-trenden handler mye om å bruke form og farge som fremkaller spirituell opplevelse av nærvær og sanselignet. Noe å tenke på for dere som skal utsmykke et rom handler om det religiøse uten å fremheve en religion? {UG}