Category Archives: Kunst

Ernesto Neto «Intimacy»

Ernesto Neto stiller ut på Astrup Fernley Museet i Oslo fram til 02.01.2011. Han er kjent for sine sanselige installasjoner. Det kan være et tips for Bjøråsen elevne som skal jobbe med å få samlingssalen til å bli mer intim. «Alt i mitt arbeid handler om intimitet» sier Neto, som bruker tekstiler og myke materialer til å bygge rom.

{UG}

Reklamer

Omvärldsanalys

Det svenske begrepet omvärldsanalys er anvendelig fordi det rommer mer enn bare markedsanalyse. Analyse av omgivelsene er en del av ulike slags kreative prosesser.  I arbeid med entreprenørskpsprosjekter såvel som med kunst, er den fasen som handler om å observasjon og følsomhet for omgivesene viktig. Observasjoner en utvelgende, kreativ prosess.

Romsås Roumours er et sosialt kunstprosjekt som har Oslo-bydelen Romsås som utgangspunk. På bloggen forteller kunststudentene hvordan de har gått fram med research og analyse for å komme fram til en kunstnerisk respons til stedet og innbyggerne. Hva annet er det enn analyse av omverdenen (omvärldsanalys)?

{UG}