Category Archives: Skoler

Teknovisjon 2011

Vinnerne!

TeknoVisjon er et program i regi av Ungt Entreprenørskap Oslo og Naturfagsenteret.  Ungdomsskoler arbeider med entreprenørskap i tilknytting til teknologi og design, hvor hver skole samarbeider med en bedrift som gir elevene et oppdrag de skal finne løsninger på innen noen få dager. Årets oppdragsgivere var Wilhelmsen Group, Cicero, MiniØya, Teknisk Museum, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Carema Omsorg. 654 elever fra forskjellige skoler i Oslo jobbet i en uke for å løse utfordringer fra bedriftene. Etter lokalvalg torsdag 13. januar, ble de beste løsninger presentert ved Kjemisk Institutt på Blindern fredag 14. januar.

Elevene ble vurdert etter forretningsplan, modell og presentasjon.  Skolene Apalløkka, Bjørnholt, Groruddalen, Oppsal, Hovseter, Ris, og Årvoll framførte sin løsning for hverandre og for en jury. Etter å ha sett presentasjonene ble juryen satt til å lese forretningsplaner og til å studere gruppenes modeller. Skolene som gikk av med seier var: Hovseter skole for «Beste presentasjon», Ris skole for «Beste teknologi og design» og Apalløkka skole for «Beste innovasjon».

Den multifunksjonelle roboten "ROB"

Beste innovasjon gikk til "Gullfiskene" fra Apalløkka skole, for deres måte å sikre biler på skip ved hjelp av luftpølser.

Oppsal skole med "Battery Bike 3000", et apparat som lader opp batterier når du sykler.

Alle foto er fra Ungt Entreprenørskap Oslo
[KSS]

Reklamer

Utsmykning

Niende trinnet på Ris Skole er nå igang med sitt utsmykningsoppdrag. De har besøkt religionsrommet hos oppdragsgiveren  Carema omsorg og tenker nå i forhold til hvor verkene skal monteres. Her holder to elever på å bygge en hjerteskulptur ettersom kjærlighetsbudskapet er noe de mener å finne igjen i alle religioner.

 

 

 

 

 

 

To grupper samarbeider om noen monumentale applikasjonsarbeid. Her lages delene.

 

 

 

 

 

 

Denne gjengen skal sage ut treplater til relief.

 

 

 

 

 

 

Den siste gruppa skisser på det som skal bli et stort fellesmaleri på plate til slutt. Fiolett er en farge forbindes med det spirituelle.

 

 

 

 

 

{UG}

Assosiasjoner og idéer

«Kick off» med Ungt Entreprenørskap på Bjøråsen skole i september. Jentene intervjuer hverandre om produkter de har «funnet opp» gjennom å sette sammen to ord.

Lærerne har tidligere hatt kurs i SMART programmet som de skal bruke i arbeidet der elevene skal finne nye idéer til hvordan samlingssalen på skolen skal fungere bedre. En lærerkommentar var at det kanskje ikke er idéer det skorter på hos elevene. Utfordringen blir nok å velge ut noen av idéene, og legge opp til en  prosess med delmål som sørger for en smidig gjennomføring.

Men man kan sikkert overføre den assosierende tenkningen fra kreativitetsøvelsene til selve undervisningsplanleggingen også.

Målet her er å få tverrfaglig samarbeid og skoleutvikling ved hjelp av UEs SMART metode.

{UG}

Hva forbinder vi med det spirituelle?

Etter Gründerkamp på Ris skole  skal UDV gruppa innen Design og håndverk  gå videre i samarbeidet med Carema Omsorg. Elevene får utsmykke et rom i Caremas lokaler. Det er et «religionsrom» som skal  være åpent for alle livssyn.

Her kommer noen inspirasjonskilder for Ris elever på idéjakt.

Sufisme, ofte kalt Islamsk mystikk, er en retning som leggger stor vekt ved estetiske dimensjoner, form, farge, musikk og dans. Ved å gjøre bildesøk på sufisme eller «sufism» finner dere masse fine eksenpler.

Lys er et viktig virkemiddel i de fleste religiøse uttrykk. Den japanske arkitekten Tadao Andos berømte kirke Church of Light i Ibaraki i Japan er blandt de mest rendyrkede eksemplene på det. Ofte finnes det et slektskap mellom de  rene uttrykkene  innen nordisk modernisme og Japanske uttrykk. Det finnes en gjensidig interesse mellom Japanske og nordiske arkitekter helt siden 60-tallet.

Dagens spa-trenden handler mye om å bruke form og farge som fremkaller spirituell opplevelse av nærvær og sanselignet. Noe å tenke på for dere som skal utsmykke et rom handler om det religiøse uten å fremheve en religion? {UG}

Les om Gründercamp i Ris avis