Category Archives: Skoleutvikling

Bodøkonferansen 2010

Richard Gerver. Foto hentet fra http://www.internationalprimarycurriculum.com

Bodøkonferansen 2010 ble avholdt den 14. og 15. desember. Tema for konferansen var kreative og entreprenørielle læreprosesser i lærerutdanningen. En av foreleserne dette året var Richard Gerver, britisk inspirator og utdanningsguru. Gerver jobber verden rundt, hvor han deler sin ekspertise og erfaringer på kulturell og organisatorisk omvandling, menneskelig utvikling, lederskap, kreativitet og innovasjon. Hans budskap til lærere, skolesystemer og organisasjoner er å ta større risiko for å utdanne bedre.

Les et kort intervju med Richard Gerver etter Bodøkonferansen her, eller sjekk ut hans hjemmeside: www.richardgerver.com

[KSS]

Reklamer

Utsmykning

Niende trinnet på Ris Skole er nå igang med sitt utsmykningsoppdrag. De har besøkt religionsrommet hos oppdragsgiveren  Carema omsorg og tenker nå i forhold til hvor verkene skal monteres. Her holder to elever på å bygge en hjerteskulptur ettersom kjærlighetsbudskapet er noe de mener å finne igjen i alle religioner.

 

 

 

 

 

 

To grupper samarbeider om noen monumentale applikasjonsarbeid. Her lages delene.

 

 

 

 

 

 

Denne gjengen skal sage ut treplater til relief.

 

 

 

 

 

 

Den siste gruppa skisser på det som skal bli et stort fellesmaleri på plate til slutt. Fiolett er en farge forbindes med det spirituelle.

 

 

 

 

 

{UG}

Ernesto Neto «Intimacy»

Ernesto Neto stiller ut på Astrup Fernley Museet i Oslo fram til 02.01.2011. Han er kjent for sine sanselige installasjoner. Det kan være et tips for Bjøråsen elevne som skal jobbe med å få samlingssalen til å bli mer intim. «Alt i mitt arbeid handler om intimitet» sier Neto, som bruker tekstiler og myke materialer til å bygge rom.

{UG}

Assosiasjoner og idéer

«Kick off» med Ungt Entreprenørskap på Bjøråsen skole i september. Jentene intervjuer hverandre om produkter de har «funnet opp» gjennom å sette sammen to ord.

Lærerne har tidligere hatt kurs i SMART programmet som de skal bruke i arbeidet der elevene skal finne nye idéer til hvordan samlingssalen på skolen skal fungere bedre. En lærerkommentar var at det kanskje ikke er idéer det skorter på hos elevene. Utfordringen blir nok å velge ut noen av idéene, og legge opp til en  prosess med delmål som sørger for en smidig gjennomføring.

Men man kan sikkert overføre den assosierende tenkningen fra kreativitetsøvelsene til selve undervisningsplanleggingen også.

Målet her er å få tverrfaglig samarbeid og skoleutvikling ved hjelp av UEs SMART metode.

{UG}

Hva forbinder vi med det spirituelle?

Etter Gründerkamp på Ris skole  skal UDV gruppa innen Design og håndverk  gå videre i samarbeidet med Carema Omsorg. Elevene får utsmykke et rom i Caremas lokaler. Det er et «religionsrom» som skal  være åpent for alle livssyn.

Her kommer noen inspirasjonskilder for Ris elever på idéjakt.

Sufisme, ofte kalt Islamsk mystikk, er en retning som leggger stor vekt ved estetiske dimensjoner, form, farge, musikk og dans. Ved å gjøre bildesøk på sufisme eller «sufism» finner dere masse fine eksenpler.

Lys er et viktig virkemiddel i de fleste religiøse uttrykk. Den japanske arkitekten Tadao Andos berømte kirke Church of Light i Ibaraki i Japan er blandt de mest rendyrkede eksemplene på det. Ofte finnes det et slektskap mellom de  rene uttrykkene  innen nordisk modernisme og Japanske uttrykk. Det finnes en gjensidig interesse mellom Japanske og nordiske arkitekter helt siden 60-tallet.

Dagens spa-trenden handler mye om å bruke form og farge som fremkaller spirituell opplevelse av nærvær og sanselignet. Noe å tenke på for dere som skal utsmykke et rom handler om det religiøse uten å fremheve en religion? {UG}

Les om Gründercamp i Ris avis

Gode problemstillinger

Å sette opp skoleuviklingsmål krever en god posjon kritisk selvinnsikt. Utvikling må jo ha som  utgangspunkt at noe behøver å forandres. Vi begynner med å analysere behov. Jo mer reelle problemene oppleves, jo større er motivasjonen for drive utvikling.

Et av målene for skoleutvikling som Bjøråsen Skole tar utgangspunkt i, er behov for bedre kommunikasjon mellom skole og hjem/nærmilø. En lite brukt samlingssal skal transformeres til møtested ved hjelp av elevene, et tverrfglig lærerteam med Kunst og håndverk i spissen, og SMART programmet til Ungt Entreprenørskap.

Det andre målet er å gi elever mulighet til å lære på ulike måter. Når teoretisk mattematikk ikke lar seg forstå, kan man kanske ta fatt på budsjettplanlegging til innvielsesfesten i samlingssalen.

{UG}