Utsmykning

Niende trinnet på Ris Skole er nå igang med sitt utsmykningsoppdrag. De har besøkt religionsrommet hos oppdragsgiveren  Carema omsorg og tenker nå i forhold til hvor verkene skal monteres. Her holder to elever på å bygge en hjerteskulptur ettersom kjærlighetsbudskapet er noe de mener å finne igjen i alle religioner.

 

 

 

 

 

 

To grupper samarbeider om noen monumentale applikasjonsarbeid. Her lages delene.

 

 

 

 

 

 

Denne gjengen skal sage ut treplater til relief.

 

 

 

 

 

 

Den siste gruppa skisser på det som skal bli et stort fellesmaleri på plate til slutt. Fiolett er en farge forbindes med det spirituelle.

 

 

 

 

 

{UG}

Reklamer

Ernesto Neto «Intimacy»

Ernesto Neto stiller ut på Astrup Fernley Museet i Oslo fram til 02.01.2011. Han er kjent for sine sanselige installasjoner. Det kan være et tips for Bjøråsen elevne som skal jobbe med å få samlingssalen til å bli mer intim. «Alt i mitt arbeid handler om intimitet» sier Neto, som bruker tekstiler og myke materialer til å bygge rom.

{UG}

Assosiasjoner og idéer

«Kick off» med Ungt Entreprenørskap på Bjøråsen skole i september. Jentene intervjuer hverandre om produkter de har «funnet opp» gjennom å sette sammen to ord.

Lærerne har tidligere hatt kurs i SMART programmet som de skal bruke i arbeidet der elevene skal finne nye idéer til hvordan samlingssalen på skolen skal fungere bedre. En lærerkommentar var at det kanskje ikke er idéer det skorter på hos elevene. Utfordringen blir nok å velge ut noen av idéene, og legge opp til en  prosess med delmål som sørger for en smidig gjennomføring.

Men man kan sikkert overføre den assosierende tenkningen fra kreativitetsøvelsene til selve undervisningsplanleggingen også.

Målet her er å få tverrfaglig samarbeid og skoleutvikling ved hjelp av UEs SMART metode.

{UG}

Raushetens økonomi

Fredag kveld var holdt siviløkonomen Irene Nygårdsvik foredrag på Kunstnernes Hus i Oslo som del av programmet under  Gentle Actions som pågår fram til 14. november. Kunst, økologi og handling er stikkordene for utstillingen som er «mer enn en utstilling».

Nygårdsvik har fått vind i seilene i det siste med sin alternative tenkning om økonomi. Hun er skeptisk til det som læres ut ved handelsøgskolene i Oslo og Bergen som hun mener har en pietistisk «mest mulig for minst mulig» tankegang. Det fører til utnytting  av arbeidskraft og miljøproblemer viser hun. Fra 2007 har hun sittet i Nasjonalt omdømmeforum ledet av Jonas Gahr Støre.

I 2005 påbegynte hun forskningsprosjektet «Innovasjon i møtepunktet kunst, kultur næring» som forsatt pågår mens hun driver Spekulatoriet og holder til på USF Verftet i Bergen i et miljø av kunstnere og designere. Hun snakket om skaperkraften som økonomiens livsnerve og har i sine mange samtaler med kunstnere og bedriftsledere funnet ut at de har mye til felles ikke minst drivkraften til å skape nytt. Et selskap hun framholdt i forelesningen var Oleana prisbelønnt norsk strikkedesign med bærekraftig profil.

{UG}

Interessant om motivasjon

{UG}

Hva forbinder vi med det spirituelle?

Etter Gründerkamp på Ris skole  skal UDV gruppa innen Design og håndverk  gå videre i samarbeidet med Carema Omsorg. Elevene får utsmykke et rom i Caremas lokaler. Det er et «religionsrom» som skal  være åpent for alle livssyn.

Her kommer noen inspirasjonskilder for Ris elever på idéjakt.

Sufisme, ofte kalt Islamsk mystikk, er en retning som leggger stor vekt ved estetiske dimensjoner, form, farge, musikk og dans. Ved å gjøre bildesøk på sufisme eller «sufism» finner dere masse fine eksenpler.

Lys er et viktig virkemiddel i de fleste religiøse uttrykk. Den japanske arkitekten Tadao Andos berømte kirke Church of Light i Ibaraki i Japan er blandt de mest rendyrkede eksemplene på det. Ofte finnes det et slektskap mellom de  rene uttrykkene  innen nordisk modernisme og Japanske uttrykk. Det finnes en gjensidig interesse mellom Japanske og nordiske arkitekter helt siden 60-tallet.

Dagens spa-trenden handler mye om å bruke form og farge som fremkaller spirituell opplevelse av nærvær og sanselignet. Noe å tenke på for dere som skal utsmykke et rom handler om det religiøse uten å fremheve en religion? {UG}

Les om Gründercamp i Ris avis